Shanties en Seasongs

Soorten Shanties

We maken onderscheid tussen 2 soorten shanties:
Werkshanties, onder te verdelen in:
short drag,
short hall,
halyard,
windlass of capstan
en
Forecastle shanties.
Dit zijn ballades die vaak gaan over een belangrijk moment in de geschiedenis van de zeevaart. De forcastle was het verblijf van de bemanning waar ’s avonds veelal het gezang plaatsvond.


Soorten Seasongs
Deze liederen gaan vaak over havens die waren aangedaan, over heimwee naar huis, over de liefde en over avontuur.

De liederen kunnen we onderscheiden in:
Forebitters
In de veelal beperkte tijd zong de bemanning rondom de “forebitts” (bolders) op het dek, die gebruikt werden om het schip aan vast te leggen. Meestal was er wel een accordeonist aan boord voor de muzikale begeleiding.
Vissersongs
Vissers gingen vaak voor een lange tijd de zee op. Onderwerpen in die liederen zijn heimwee en afscheid van hun geliefden.
Drinkliederen
Ter ontspanning na het harde werken werd er stevig gedronken. De geneugten van de diverse soorten drank werden dan ook langdurig bezongen.