Shantykoor  Albatros Website

 

 

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Shantykoor Albatros heeft aan het maken van de website de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledig is of onjuistheden bevat. Het Shantykoor Albatros aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de website daarvoor geen rechten worden ontleend. De informatie die te zien is in de website mag niet worden gekopieerd en er mag ook geen misbruik van gemaakt worden. Shantykoor Albatros wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden en is hier niet aansprakelijk  voor. Shantykoor Albatros  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het  binnenhalen van de website en berichten.

E-mailberichten

Shantykoor Albatros heeft aan het opstellen en verzenden van een e-mailbericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Shantykoor Albatros aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Shantykoor Albatros u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Shantykoor Albatros wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Shantykoor Albatros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Het bestuur van Shantykoor Albatros